Bestuurlijke visie: hoe zorg je voor draagvlak?

Untitled document

Als bestuurder ontwikkel je je beleid zorgvuldig. Je kijkt naar de toekomst en anticipeert daarop. Het beleid dat daaruit voortkomt, leg je goed uit aan degenen die het gaan uitvoeren. Ondanks alle zorg en voorbereiding ontstaat dan toch vaak verzet.
De openlijke vorm daarvan is het makkelijkst te hanteren. Als je argumenten sterk zijn, zal de ratio het vaak winnen en zegt iedereen medewerking toe.

Vervolgens blijkt soms dat het beleid toch maar gebrekkig wordt uitgevoerd. Het verzet is ondergronds gegaan. Misschien onbewust, maar het ontbreken van innerlijke motivatie tast onvermijdelijk de kwaliteit van de uitvoering aan.

Leiderschap in Beweging ondersteunt je met

  • het creëren van draagvlak voor je visie
  • het vormen van medeverantwoordelijkheid zonder je sturende rol aan te tasten
  • het omzetten van weerstand in creatief meedenkwerk
  • effectieve inzet van een bottom-up werkwijze beleidsvorming

Op dit terrein is Leiderschap in Beweging graag je inspirator. We laten een frisse wind waaien en bieden je een kaleidoscopische blik op je organisatie.

Neem contact met ons op en ontdek hoeveel meer er mogelijk is!