Coachen: de ontplooiing van talenten

Untitled document

Coachen is in onze visie het begeleiden en inrichten van een leerproces. Dat leerproces wordt effectief als het zelfgestuurd is (door de coachee) en ervaringsgericht. De coach draagt ertoe bij dat de coachee op grond van eigen inzicht bewustzijn genereert, mogelijkheden overziet, keuzes maakt en daarvoor verantwoordelijkheid neemt.

De 21e-eeuwse mens stuurt zichzelf in zijn of haar (werkend) leven. Dit vraagt om permanente persoonlijke ontwikkeling. Coachen is een mooie en effectieve methode om spelenderwijs mensen tot die ontwikkeling uit te dagen en hen daarin te ondersteunen.

Coachen werkt beter dan instrueren, omdat het aansluit bij de behoefte van medewerkers aan eigen verantwoordelijkheid en zelfwaardering.
Als een manager aan een medewerker vraagt wat die nodig heeft om zijn of haar taak optimaal te kunnen vervullen, ervaart de medewerker een coach die hem ondersteunt en uitnodigt zelf aan het roer te gaan staan.

Tenslotte heeft een coachende leider de best mogelijke informatie over de voorgenomen acties van de medewerker. De vragen van een coachende leider nodigen een medewerker immers uit zijn plannen volledig te doordenken en gedetailleerd te omschrijven.

Coachen is dus een fundamenteel andere benadering met spectaculaire mogelijkheden. Hoewel het een simpel principe betreft, vraagt het toepassen in de praktijk om training en bewustzijn. Dat komt doordat de meeste van onze rolmodellen het anders deden ("vader zei me wat ik moest doen, de leraar op school zei me wat ik moest doen en zo ook mijn baas").

Wij beschouwen coaching als een kunst die je verwerven kunt; niet als een kunstje dat snel aangeleerd kan worden. Daarbij hoort een kijk op mensen, leren en werken die is gebaseerd op gelijkwaardigheid.

De coach helpt ieder mens zijn uniciteit en kwaliteiten vrij te maken, in het voordeel van het individu èn de (arbeids)organisatie.

Wat zijn de resultaten van coaching?

  • leren tijdens het werk, meer plezier in het werk en daardoor betere resultaten
  • optimale ontwikkeling van talenten
  • meer voldoening in het werk en daardoor minder ziekteverzuim
  • grotere binding aan de organisatie
  • de organisatie onderscheidt zich als een gewilde plek om te werken


Wil je meer inzicht in het nut van coaching voor jouw organisatie? Laat het ons weten via het contactformulier. We vertellen je graag meer!