Ik werk in de zorg

Heb je het idee dat de zorg ontspoort? Dat het vooral gaat over geld, en steeds minder over mensen? Wil je voorkomen dat menselijkheid wordt vermalen door marktwerking? Zou je graag willen dat de mensen op de werkvloer meer inbreng kregen en dat ze zich volledig kunnen richten op hun passie: het verlenen van zorg?
Dan ben je niet de enige.

In de Tweede Kamer, binnen het Zorg Innovatie Platform en binnen zorgorganisaties horen we deze verzuchtingen. We horen klachten over DBC's, functiedifferentiatie, verstikkende regels, het ontbreken van vertrouwen.

Zorgmanager en CBOG-bestuursvoorzitter Margo Brouns merkte op dat regelgeving en management in de zorg momenteel meer gericht zijn op beheersing dan op vertrouwen. Het gevolg daarvan is dat het werk in de zorg voor velen alsmaar verder verschraalt en dat kernwaarden als betrokkenheid en menselijkheid onder druk komen te staan. En dat terwijl daarvan zoveel aanwezig is op de werkvloer...

Ab Klink stelde de vraag hoe vaak bedenkers van innovaties nu eigenlijk spreken met de gebruikers of uitvoerders ervan. Met Brouns is hij van mening dat binnen de zorg voldoende kennis en ideeën aanwezig zijn voor de noodzakelijke verbeteringen. Laat innovatie over aan de mensen die weten van de hoed en de rand en faciliteer ze daarbij. Zo kunnen vertrouwen, vakmanschap en verantwoordelijkheid opnieuw worden gewaardeerd.

Als dit is wat je graag zou zien gebeuren, nodigen we je van harte uit eens verder te praten met Leiderschap in Beweging. Wij ondersteunen je graag bij het benutten van de rijke bronnen van expertise en ideeën die je instelling al rijk is.