Ik werk bij de overheid

Soms lijkt  "overheid" wel synoniem voor nieuwe regels en wetten. De dynamiek van regelgeving, nieuwe vragen vanuit de maatschappij en veranderende prioriteiten van medewerkers vragen om voortdurend schakelen en aanpassen.

Om de veelheid aan ontwikkelingen en arbeidsprocessen overzichtelijk en hanteerbaar te houden, lijkt strakke bureaucratie soms een verleidelijk middel. Die staat echter haaks op de tendens naar meer vrijheid en gedeelde verantwoordelijkheden, zowel bij de burger als bij de overheidsdienaar.

Misschien zin je daarom voortdurend op manieren om werkprocessen te stroomlijnen en zo administratieve lasten voor burger èn ambtelijke organisatie te beperken. Of misschien zoek je naar manieren om met minder management toch je doelen te halen. Of wil je ziekteverzuim of klachtenprocedures terugdringen.

Stel nu eens dat alle deskundigheid die nodig is om je wensen te realiseren al voorhanden blijkt te zijn in je organisatie. En dat je die capaciteit met betrekkelijk eenvoudige middelen beschikbaar kunt maken.

Hoe? Leiderschap in Beweging coacht management en medewerkers bij het volledig ontplooien van hun mogelijkheden. Persoonlijk leiderschap (waarin eigen verantwoordelijkheid gepaard gaat aan besef van wat de organisatie als geheel dient), meer plezier in het werk en een efficiënter opererende organisatie zijn enkele van de vruchten die er te plukken zijn.

Als dit je aanspreekt, zouden we graag met jou onderzoeken hoe we je kunnen uitdagen en ondersteunen.