Openhartig Communiceren: recht door zee!

Untitled documentMet een paar simpele principes kun je effectiever werken èn veel energie besparen.

Hoe komt het dat veel reorganisaties, projecten en bedrijfsprocessen stranden of stroperig verlopen, terwijl toch alle tegenargumenten zijn bezworen en iedereen lijkt mee te werken?
In zo’n geval is er een tegenkracht in het spel, een belang dat nog niet benoemd is, maar wel medebepalend is het slagen van het project.

Het leidende principe is bewustwording van de invloed van behoeften op gedrag. Met Openhartig Communiceren ontwikkel je gedrag waarmee zowel organisatiedoelen als persoonlijke doelen van medewerkers zijn gediend! Deze wederkerigheid zorgt voor een duurzaam resultaat. Het plezier in het werk en het vertrouwen nemen erdoor toe.

De werkwijze is gebaseerd op Nonviolent Communication, in de jaren zestig ontwikkeld door de Amerikaanse klinisch psycholoog Marshall Rosenberg. Het wordt nu overal ter wereld toegepast door o.a. managers, adviseurs, trainers en coaches.

In plaats van iemands gedrag te beoordelen als "goed" of  "fout", kijken we welke behoeften iemand ermee wil vervullen. Zo worden mensen zich bewust van hun eigen motieven (of die van een collega of medewerker) en zien ze dat ze alternatieven kunnen kiezen die ieders belang dienen: zowel organisatiebelangen als die van de medewerker zelf.

In de praktijk betekent dit dat er openheid komt in plaats van moeilijk te grijpen onderstromen, verbinding in plaats van afdelingen die als eilandjes functioneren en onderling respect en veiligheid in plaats van risicomijdend en wantrouwend gedrag. Ook zie je dat mensen zich nu volledig inzetten voor de doelen van de organisatie, in plaats van een "zolang ze mij maar niets kunnen maken"-houding aan te nemen.

Aandacht voor gevoelens (bijvoorbeeld ergernis over het gedrag van een collega of over voorschriften op het werk) zorgt ervoor dat zand tussen de raderen van de organisatie zichtbaar wordt voordat het schade kan aanrichten. Burn-outs, langdurig disfunctioneren of verlies van een waardevolle medewerker zijn te voorkomen door vroegtijdig gevoelens van onvrede te signaleren.

Openhartig Communiceren biedt effectieve alternatieven voor ingesleten gedragspatronen.
Het leidt tot meer betrokkenheid en minder ontwijkgedrag.
Uiteindelijk functioneer je beter als je weet dat je gezien en gehoord wordt en als je in staat wordt gesteld dienstbaar te zijn en je talenten in te zetten.

Dit bereik je met Openhartig Communiceren:

  • kortere lijnen, effectiever overleggen
  • minder geharrewar, meer helderheid
  • latente spanningen worden zichtbaar en worden omgevormd
  • ontspanning op de werkvloer, meer plezier
  • meer verbondenheid en collegialiteit
  • een beter product, tevreden klanten


Wil je weten hoe Openhartig Communiceren in jouw organisatie nuttig kan zijn? Vul het contactformulier in om te horen welke vruchten er voor jouw organisatie te plukken zijn.