Openhartig Communiceren

We doen vaak zo ons best iets voorzichtig te zeggen, maar toch komt de boodschap niet over, of slaat de vlam in de pan...
Welke woorden kiezen we en welk effect hebben die op een ander? Hoe kunnen we zeggen wat we op ons hart hebben, zonder de ander in de verdediging te dringen?
Openhartig Communiceren is gebaseerd op Nonviolent Communication van Marshall Rosenberg. Zijn model gaat uit van gelijkwaardigheid. Het wordt met succes toegepast in partnerrelaties, tussen ouders en kinderen en op de werkvloer.

de essentie
Het gaat steeds om wat ieder mens (ook wijzelf) in wezen nodig heeft.
Wil je leren zien welke behoefte schuilgaat onder de uiting van de ander? Hoe je zelfs in ontvlambare situaties met elkaar in contact kunt blijven?

Hoe kun je echt naar een ander luisteren, zonder jezelf weg te cijferen? Hoe zou het zijn als afspraken worden nageleefd, omdat alle partijen er van harte mee instemmen?
Met al deze dingen gaan we aan de slag.

de aanpak
De uitleg van het theoretische gedeelte koppelen we steeds aan de ervaring van de deelnemers. We oefenen met ieders eigen voorbeelden. Vragen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld:
hoe houd ik rekening met een ander zonder mezelf tekort te doen?
-    hoe geef of ontvang ik kritiek zonder ruzie te krijgen?
-    hoe kan ik constructief omgaan met boosheid van mezelf of van een ander?
-    hoe ga ik om met 'lastig' gedrag van kinderen, collega's, buren?
-    welke patronen herken ik in mijn waarnemen, denken en communiceren?
-    wat heb ik zelf eigenlijk nodig? 

De praktijk is soms weerbarstig. Daarom is er gedurende de cursus online ondersteuning. Stel je vraag per e-mail en je krijgt hulp bij het vinden van het beste antwoord op jouw situatie.

praktische informatie
De cursusdata (let op: begindata zijn gewijzigd):
dinsdagochtend 02-02, 09-02, 16-02, 01-03, 08-03, 15-03 (09:30-12:00 uur)

donderdagavond 28-01, 04-02, 11-02, 18-02, 03-03, 10-03 (19:30-22:00 uur)
vrijdagochtend 29-01, 05-02, 12-02, 19-02, 26-02, 04-03 (09:30-12:00 uur)


De training wordt gegeven in het centrum van Zutphen en beslaat zes wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. Deelname kost voor particulieren € 160,- inclusief lesmateriaal. ZZP-ers betalen € 160,- excl. BTW. Bedrijven betalen € 210,- excl. BTW.
Het minimumaantal deelnemers is zes. Mocht een cursus onverhoopt niet doorgaan, dan krijg je het volledige inschrijfbedrag per omgaande gerestitueerd.
Opgeven kan met het inschrijfformulier en is mogelijk tot tien dagen voor aanvang van de cursus. Na opgave ontvang je een factuur per e-mail.
Heb je vragen? Mail naar steef@leiderschapinbeweging.

klik hier voor het opgaveformulier.

Steef Athmer is trainer sinds 2004. Hij is opgeleid door o.a. Marshall Rosenberg, Justine Mol, Marianne Göthlin, Klaus Karstadt en Centrum voor Geweldloze Communicatie. Hij trainde diverse groepen en organisaties, waaronder de Elizabeth Kübler Ross-stichting, SOS Telefonische Hulpdienst, Ministerie van Economische Zaken.