Welkom bij Leiderschap in Beweging

Untitled document Wat is leiderschap?

Die vraag is door de tijden heen steeds verschillend beantwoord. De meesten van ons zijn opgegroeid met een sturende vorm van leiderschap: ouders en onderwijzers die zeggen wat je moet doen en die de opvolging van hun orders kunnen afdwingen met sancties.

Later wordt die rol overgenomen door leidinggevenden op het werk, wetgevers en politieagenten, of andersoortige groepen aan wie wij macht toekennen. Daarin ligt misschien wel de kern van leiderschap in dit systeem: de ongelijke machtsverhouding. Van tijd tot tijd zien we de paradigma's verschuiven die in een samenleving werkzaam zijn. In zo'n fase van verschuiving bevinden wij ons.

De oude vorm werkt minder goed dan voorheen, nieuwe vormen dienen zich aan. Er ontstaat beweging, die in het begin vaak pijnlijk is: de gewrichten zijn stram geworden, de structuur is verstard. In onze ogen zijn functie en vorm van leiderschap aan het veranderen.
Autoritair leiderschap draagt steeds minder bij aan goed functionerende organisaties. Ook leiderschap vanuit zorg en aandacht voor personeel ("pamperen") geeft geen bevredigend resultaat. Daarentegen groeit de hang naar autonomie en zingeving. Gecombineerd met verantwoordelijkheid ontstaat hieruit persoonlijk leiderschap.

Vanuit een besef van verbondenheid met het geheel is het individu in staat op eigen kracht een zinnige bijdrage te leveren. Welke inhoud van het begrip leiderschap past bij deze tijd? Waar is werkelijk behoefte aan? Wat kunnen we daaraan zelf bijdragen, wat wordt er gevraagd?

Leiderschap in Beweging houdt zich bezig met deze vragen. Wij vinden graag samen met jou de antwoorden.