Steef stelt zich voor

Steef Athmer - 1961

trainer Openhartig Communiceren
procesbegeleider, projectmanager

Trainde o.a.: organisatieadviesbureaus, ministerie van LNV, trainersorganisaties, welzijnsorganisaties, onderwijspersoneel. Coacht individuen, werk- en partnerrelaties, ouders en kinderen.

Uitgangspunt: bijdragen aan een harmonieuze wereld. Harmonie in de zin van voldoende ruimte voor iedereen, openheid en vervulling van ieders behoeften. Het middel daartoe is Openhartig Communiceren: een manier om te zeggen wat je op je lever hebt op een manier die de verbinding niet bedreigt, maar juist sterker maakt.

Grondslag: ik beschouw de mensheid als één groot lichaam. De diverse cellen zijn onderling afhankelijk en hebben elk hun specifieke taak. Het gaat erom je waarde voor het geheel en je taak te herkennen. Vervulling vind je door de talenten vrij te maken die je hebt om die taak te verrichten. Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap zijn hieraan onlosmakelijk verbonden.

Geïnspireerd door: Kees Boeke, Timothy Gallwey, Jean Luc Godard, Marinus Knoope, Marshall Rosenberg, William Ury, Pieter Wierenga.

Wat ik wil bereiken met Leiderschap in Beweging: meer plezier en zingeving in het dagelijks werk van velen. Bijdragen aan een stabiele maatschappij met gelukkige mensen.