Team in gesprek: fris weer verder

Untitled document

Een team is soms net een mini-maatschappij. Er ontstaan hechte banden, vriendschappen, vanzelfsprekende samenwerkingsvormen. Maar ook antipathieën, vaste patronen en improductief gedrag dat zo gewoon wordt dat het ontsnapt aan de aandacht.

Voor wie deel uitmaakt van zo'n relatief gesloten systeem, kan het lastig worden er van een afstandje naar te kijken.
Zo hoorden we eens een teamleider verzuchten: "wij zijn het team waar iedereen zo aardig is". Van buitenaf zag dit team eruit als een toonbeeld van harmonie, maar de werkelijkheid was anders. De teamleden hadden een interactiepatroon ontwikkeld waarin geen plaats was voor open communicatie. Er werd vooral aardig gedaan. Intussen vraten verborgen frustraties aan ieders energie en plezier. Je kunt je voorstellen wat dit betekende voor de productiviteit, de kwaliteit van het werk en het welzijn van de teamleden.

In zo'n situatie is het goed de denkramen eens flink open te zetten. Wat is voor ieder nu werkelijk belangrijk? Hoe vertalen we verwijten in behoeften, zodat we onze samenwerking kunnen verbeteren tot ieders tevredenheid en zonder zondebokken aan te wijzen?

Leiderschap in Beweging is gespecialiseerd in het begeleiden van open communicatie.

Wat dat oplevert:

  • het luchten van hoofden en harten
  • beleving van eenheid en onderling vertrouwen
  • het uitspreken van waardering en pijnpunten
  • behoud van waardevolle mensen
  • dalend ziekteverzuim
  • morrende onderstromen veranderen in frisse, productieve bergbeken

Wil jij dat ook? Neem dan contact met ons op. We bespreken graag wat we voor jouw team kunnen doen.