de TeamTuner: het wordt weer ieders feestje

Herken je dit: het nieuwe managementteam is een groep veelbelovende medewerkers onder leiding van een directielid. Alle disciplines zijn vertegenwoordigd en bij de eerste bijeenkomst is er een prima sfeer.

Toch blijkt na enige tijd dat afspraken blijven liggen. Bij de MT-vergadering komen telkens een aantal mensen te laat. Het directielid presenteert wel de visie en het beleid, maar er komt geen actie. De deelnemers beleven de vergaderingen steeds meer als een 'verplicht nummer'.

Aanvankelijk is het best leuk de resultaten van de verschillende afdelingen naast elkaar te zien en te bespreken, maar de nadruk komt steeds meer te liggen op wat er fout gaat... Teamleden raken gefrustreerd en krijgen het idee dat ze niet bij machte zijn het tij te keren. En dat terwijl de directie van het MT vraagt er nog een schepje bovenop te doen.

In de wandelgangen wordt gemopperd op de directie. 'Ze' bedenken met de regelmaat van de klok nieuwe 'veranderprojecten'  of een reorganisatie, maar hebben geen idee waaraan het op de werkvloer iedere keer schort. De inbreng van MT-leden is vastomlijnd: productiecijfers, kwaliteitsrapportage en dergelijke - gericht op de prestaties in de achterliggende periode.

Wat was ook alweer het doel van dit team? Niemand weet het. De dagelijkse praktijk lijkt  te bestaan uit administratieve handelingen, het incasseren van fouten, een enkel schouderklopje en beloven dat het 'straks' beter zal gaan.

Het kan anders!
Een topteam dat functioneert als een geolied uurwerk heeft een aantal kenmerken. Zo is er bijvoorbeeld openheid, een helder en gemeenschappelijk doel en de wil als team te presteren. Teamleden zijn zich bewust van hun uiteenlopende kwaliteiten en weten dat ze onderling afhankelijk zijn. De synergie die zo ontstaat, is gebaseerd op respect en waardering.

Een team dat zich verder wil ontwikkelen als topteam kan een beroep doen op Leiderschap in Beweging. Wij ondersteunen deze ontwikkeling door met onze TeamTuner het proces van teamontwikkeling op gang te brengen en te begeleiden.
Wat kun je verwachten van een traject met TeamTuner:

  • iedereen weet waartoe dit team is gevormd en weet welk aandeel hij of zij daarin heeft
  • de vorderingen van het team zijn helder en stimuleren de teamleden
  • de verantwoordelijkheden binnen het team zijn helder en teamleden kunnen elkaar daarop eenvoudig aanspreken
  • er is verbondenheid; teamleden ervaren het als een voorrecht deel uit te maken van dit team


Neem contact met ons op om te bespreken wat wij voor jouw team kunnen betekenen. Er is zoveel meer mogelijk...